Els cultius

Fruits del Secà neix com un projecte d'agricultura ecològica de secà, i té com a finalitat cultivar i produir aliments tan per a les persones com pels animals en equilibri amb el medi que ens trobem.

Per aconseguir aquest objectiu realitzem rotacions de cultiu, és a dir, a cada parcel·la que conreem no fem 2 anys seguits el mateix cultiu sinó que anem canviant.
En aquests moments la rotació de cultiu és de 4 anys (farratge – llegum – cereal – llegum) i tornem a començar el cicle.
Encara n'estem aprenent però aquesta rotació ens permet obtenir resultats satisfactoris al territori on estem.

Els cereals que utilitzem per a la rotació, hem optat per poder recuperar blats antics (espelta, xeixa, blat egipci,...) que aporten més valor nutricional que altres varietats de blats actuals. Tots ells són panificables, a part de poder-se utilitzar per a l'elaboració de pastissos, pastes, etc.

Les llegums són la llentia pardina i el Cigronet de l'Alta Anoia, propi de la nostra comarca. El consum de llegums per a l'alimentació humana és important per un bona dieta  sana i equilibrada i per això, encara que el cultiu de llegums no és molt estès hem cregut important apostar per ell.

Els altres cultius que posem a la nostra rotació com pèsols, favons, civada farratgera,... va dirigida al consum animal.

 Al menú superior trobaràs més informació de cada cultiu.