Civada

La civada que cultivem és civada negra farratgera, per alimentació animal.

Es sembra a la tardor, i alguns anys la seguem en verd al mes de maig, i fem tant bales grans com bales petites.

Altres anys, la deixem granar per obtenir llavor. Aleshores cal segar-la a l'estiu.

 

Camp de civada a la primavera                    Planta de civada a punt de segar-la per farratge

   Camp de civada a la primavera                                             Planta de la civada al maig